KURKIMÄEN KYLÄYHDISTYS RY

Yhdistyksen tarkoituksena on Kurkimäessä vakituisesti tai vapaa-aikanaan asuvien ihmisten asumiseen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen yleisesti liittyvien asioiden hoitaminen, kylän kehittäminen sekä kyläläisten yhteenkuuluvaisuuden tunteen elvyttäminen

ja ylläpitäminen.


Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa alueen asukkaita yhteistoimintaan asuinalueensa kehittämiseksi sekä kehittää yhteistyötä alueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa kylän kehittämisessä ja asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa. Tarkoituksena on säilyttää Kurkimäki elinvoimaisena sekä lisätä koko seudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja lisätä kokemusten vaihtoa toiminta-alueen eri tahojen välillä kansainväli-
nen yhteistyö mukaan lukien. Yhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:


 1. Osallistuu toiminta-alueen kehittämiseen yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa.
 2. Edistää yhdistyksen ja kaupungin välistä yhteistyötä järjestämällä kokouksia, yhteistapaamisia ja muita vastaavia tilaisuuksia.
 3. Pitää aktiivisesti yhteyttä kaupunkiin, sekä muihin yhteisöihin, yhdistyksiin ja yrityksiin.
 4. Järjestää kyläkokouksia sekä koulutustilaisuuksia.
 5. Järjestää erilaisia kylätapahtumia, kulttuuri- ja virkistystilaisuuksia, myyjäisiä ja kirpputoreja toiminnan tukemiseksi.
 6. Antaa tarvittaessa lausuntoja ja tekee aloitteita päättäjille ja viranomaisille.
 7. Tukee paikallista harrastustoimintaa.

Kurkimäessä kyläyhdistys vastaa:

 • Kylän uimarannan ylläpidosta
 • Pump track radan ylläpidosta
 • Kelokylän ylläpidosta
 • Kurkimaki.fi sivuston ylläpidosta

MISSIO

-KYLÄN KEHITTÄMINEN JA KYLÄN YHTEISTEN ASIOIDEN HOITAMINEN- 

STRATEGIA

-KURKIMÄEN NÄKYVYYDEN SÄILYTTÄMINEN JA YHDESSÄ TEKEMINEN- 

VISIO

-PITÄÄ KURKIMÄEN KYLÄ AKTIIVISENA JA ELINVOIMAISENA- 

KURKIMÄEN KYLÄYHDISTYS FACEBOOK

KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUS

PUHEENJOHTAJA


Paula Kotiluoto

VARAPUHEENJOHTAJA 


Sami Harju

SIHTEERI


Piia Kuronen

RAHASTONHOITAJA


Riitta Toivanen

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ