KURKIMÄEN KYLÄYHDISTYS RY

Kurkimäen kyläyhdistyksen tarkoituksena on Kurkimäessä vakituisesti tai vapaa-aikanaan asuvien ihmisten asumiseen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen yleisesti liittyvien asioiden hoitaminen,  kylän kehittäminen sekä kyläläisten yhteenkuuluvaisuuden tunteen elvyttäminen ja ylläpitäminen.


Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa alueen asukkaita yhteistoimintaan asuinalueensa kehittämiseksi sekä kehittää yhteistyötä alueen päättäjien ja viranhaltijoiden  kanssa kylän kehittämisessä ja asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa. Tarkoituksena  on säilyttää Kurkimäki elinvoimaisena sekä lisätä koko seudun kehittämiseen liittyvää  osaamista ja lisätä kokemusten vaihtoa toiminta-alueen eri tahojen välillä, kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien. Yhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. 

TAVOITA MEIDÄT

KURKIMÄEN KISA RY

Kurkimäen Kisa (KuKi) on urheiluseura, joka järjestää urheilutapahtumia ja harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille. Toiminta painottuu suurimmalta osaltaan nuoriin ja KuKin tavoitteena ja tehtävänä onkin ohjata ja opastaa nuoret ” pois kadulta” valvotun toiminnan pariin. 


Yhdistys haluaa tarjota kaikenikäisille mahdollisuuden omalla kylällä harrastamiseen.

KURKIMÄEN KUNTOILIJAT RY

Kurkimäen Kuntoilijat ry on kuopiolainen paikallinen liikuntaseura, joka tarjoaa liikuntamahdollisuuksia kyläläisille ja muillekin lähiseutujen asukkaille.


Liikuntapaikkana toimii Kurkimäen koulun liikuntasali. Kurkimäen Kuntoilijat osallistuvat myös erilaisiin tapahtumiin, kerää varoja talkootyönä ja haluaa kehittää kylän toimintaa yhdessä muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa.

KURKIMÄEN VANHEMPAINYHDISTYS KURPPIS RY

Kurppis ry on Kurkimäen koulun vanhempainyhdistys. Sen jäseneksi voivat liittyä kaikki koululaisten vanhemmat.
Kurppis toimii linkkinä perheiden ja koulun välillä sekä järjestää erilaisia tapahtumia kaikille Kurkimäen koulun oppilaille.

KUOPION KURJENMIEKAT RY